Jakie opłaty ponosi sprzedający, a jakie kupujący podczas transakcji sprzedaży nieruchomości

W procesie sprzedaży nieruchomości zarówno sprzedający, jak i kupujący muszą ponieść różne opłaty. W tym artykule przeanalizujemy najważniejsze koszty związane z transakcjami nieruchomości, aby pomóc w zrozumieniu, jakie obowiązki finansowe spoczywają na obu stronach. Przedstawimy pięć kluczowych obszarów, w których występują koszty.

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi 19% i obowiązuje sprzedającego, jeśli cena sprzedaży jest wyższa niż cena nabycia. Obowiązek ten dotyczy sytuacji, gdy sprzedaż nastąpi przed upływem 5 lat od nabycia nieruchomości. Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach transakcja może być zwolniona z podatku. Wartości podatku można obliczyć, korzystając z wzoru: dochód ze sprzedaży (cena sprzedaży minus cena nabycia) pomnożony przez 19%.

Koszty utrzymania nieruchomości podczas procesu sprzedaży

Sprzedający musi liczyć się z kosztami związanymi z utrzymaniem nieruchomości w trakcie procesu sprzedaży. Obejmuje to m.in. promocję ogłoszenia, home staging oraz wynagrodzenie notariusza. Ponadto, sprzedający może ponosić koszty związane z wyceną nieruchomości, jeśli organ podatkowy zakwestionuje wartość wskazaną w akcie notarialnym.

Opłaty notarialne

Opłaty notarialne są jednym z głównych kosztów transakcji. Zwykle pokrywa je kupujący, jednak strony mogą ustalić inną proporcję podziału kosztów, np. po połowie. Nie ma jednoznacznej zasady, która strona musi ponieść te opłaty, dlatego warto przed zawarciem umowy ustalić między stronami, kto pokryje koszt usług notariusza.

Depozyt kupującego

Kupujący zobowiązany jest wpłacić do depozytu notarialnego należne pieniądze, które notariusz przekaże sprzedającemu po spełnieniu określonych warunków, np. wyprowadzce z mieszkania. Dzięki temu, sprzedający ma pewność, że nowy nabywca dysponuje odpowiednią kwotą i że ją otrzyma po spełnieniu warunków. Depozyt notarialny chroni interesy obu stron, zapewniając bezpieczeństwo transakcji.

Koszty uzyskania przychodów

Podczas sprzedaży nieruchomości sprzedający może również odliczyć koszty uzyskania przychodów. Są to koszty, które poniesiono w celu zwiększenia wartości nieruchomości, takie jak remonty czy modernizacje. Odpłatne zbycie nieruchomości jest przychodem pomniejszonym o koszty odpłatnego zbycia oraz koszty uzyskania przychodów. Może to wpłynąć na ostateczną kwotę podatku od sprzedaży nieruchomości.

Podsumowanie

Podczas transakcji sprzedaży nieruchomości zarówno sprzedający, jak i kupujący muszą uwzględnić różnorodne opłaty i koszty. Sprzedający jest odpowiedzialny za podatek od sprzedaży nieruchomości, koszty utrzymania nieruchomości, część opłat notarialnych oraz ewentualne koszty związane z wyceną. Kupujący zaś musi pokryć depozyt oraz większość opłat notarialnych. Warto pamiętać, że w przypadku indywidualnych transakcji wartości i proporcje mogą się różnić, dlatego zawsze należy dokładnie ustalić te szczegóły przed zawarciem umowy.

Dodaj komentarz